Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hynčice

14. 3. 2007

Hynčice (Heinzendorf) okr.NJ

(Burian 163)

Dřevěný větrný mlýn v Hynčicích byl nejstarší větřák na Odersku, který byl postaven v úvalu Moravské brány. Je doložen již v r. 1805.
Po zrušení nuceného mletí usilovaly obce, které neležely na žádném vodou bohatém potoku, o získání povolení ke zřízení větrných mlýnů. Tak roku 1803 zažádala obec Hynčice  o takové povolení, ale bylo odmítnuta. V r. 1805 bylo povolení uděleno za těchto podmínek:

 1. Z větrného mlýna se má platit 10 zi. živnostenské činže ročně.
 2. Podle potřeby bezplatně šrotovat vrchnosti sbd na pálenku o pivo.
 3. Musí být ustanoven vyučený mlynář, který patří do cechu.
 4. Místním chudým mlečům má být dána přednost před cizími.
 5. Gruntovní daň má být placena majitelem pozemku.
 6. Mlynář se musí řídit mlynářským řádem.
 7. Při prodeji náleží vrchnosti 5 0/~ laudemium (vzdajné, schvalovací poplatek).
 8. Každý prodej musí být oznámen a kupní smlouva muší být za zákonitý poplatek zapsána do gruntovní knihy Hynčic.


V roce 1897 byl větřák v Hynčicích vyvrácen vichřicí. Nadučítel hynčické školy Ferdinand Schenk zapsal o tom r. 1922 tuto zprávu: Dne 1.7. 1897 bylo veliké krupobití, které způsobilo obrovské škody na polních plodinách a domech. Ničivý orkán shazoval střechy domů, vyvrátil větrný mlýn, pocházející z roku 1805 o vyvrátil z kořenů mnoho set ovocných stromů.

 Další zpráva z doby kolem roku 1929 udává, že větřák byl vystavěn r. 1803 (chybný údaj, tehdy podána první žádost o povoleni větřáku, správně má být 1805) a že byl r. 1901 stržen vichřicí. Zůstal po něm jen pomístní název Wendmehl, Windmúhle, asi 1 km jižně od vsi vpravo od polní cesty do Blahutovic.
Z druhé zprávy lze usoudit, že větřák byl po vyvráceni větrnou bouří v r. 1897 znovu postaven a obnoven. Neušel však svému osudu a za čtyři roky v r. 1901 byl znovu zničen vichřicí a tím zanikl. V německé kronice obce Hynčic (Gemeinde -Gedenkbuch Heinzendorf, 1936, kronikář nadučitel Johann Domes, OA Nový jičín), není o větrném mlýně zmínka.
Větrný mlýn v Hynčicich je zakreslen na speciální mapě list 4160 Nový jičín z r. 1938 ve vzdálenosti asi 400 m jižně od obce v zatáčce a po pravé straně silnice do Lučic, na jejichž východním okraji stál další dřevěný větřák na kótě 328 m. Hynčický větřák stál v nadmořské výšce kolem 310 m a je zakreslen již v r. 1880 na speciální mapě listu Nový Jičín (Neutitschein). Byl to nejníže položený větřák na bývalem oderském panstvi.
  (Šustek)

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář