Jdi na obsah Jdi na menu
 


Tísek NJ

12. 7. 2007

Tísek

 Větrný mlýn asi  500 m. j. od obce vlevo od sil. do Bílovce, s. od koty 430.  Doložen 1764-8, 1878. (Burian 574)

  Větrný mlýn asi 500 m. jz. od obce  vlevo od sil. do Bílovce, s. od koty 430. Doložen 1764-8, 1878.(Burian 575)

  Větrný mlýn asi 1500 m. sz od obce , kota 446 vlevo od silnice do Vyškovic. (Burian 576)

 

První byl postaven již v r.1767 pruským emigrantem, přeběhlým z pruského Slezska na rakouskou stranu, Petrem Paterem. Dřevěný větrný mlýn beraního typu si postavil nákladem 120 tol. slezských. Vrchnost v Bílovci mu vyměřila na panské půdě Obrazek(dominikál) místo pro postavení mlýna v délce a šířce 12 vratislavských sáhu (asi 21x21m) a prodala mu je r.1768 za 144 zl. současně mu prodala 30 sáhu půdy pro vystavění domku se stodůlkou, který vystavěl za 25 tolarů. Mlýn i domek byly při prodeji pozemku již postaveny. Domek dostal při číslování domů  v r.1770 popisné č.48. Po pěti čtvrtích roku svobody, kdy neplatil žádné dávky, měl mlynář podle smlouvy s vrchností platit jí od 1.července 1768 činžovní plat z mlýna ročních 12 zlotých rýnských ve čtvrtletních splátkách a za osvobození domku od robot ročně 2zlaté. Za to byl zvláštní  listinou zproštěn všech poddanských robot, vrchnostenských dávek a jiných povinností s výjimkou placení císařské kontribuce a jiných daní, vypsaných zemí. Bílovická vrchnost mu též potvrdila, že je osvobozen od poddanství, také jeho syn a ostatní děti, pro případ úmrtí mlynáře byly jeho osiřelé děti osvobozeny od obvyklé dvorské služby sirotků. Za svobodné vykonávaní mlynářského řemesla si však vrchnost vymítila a zavázala mlynáře povinností mleti vrchnosti bezplatně obilí a slad na vaření piva, také vrchnostenským úředníkům a lidem ze dvora měl bezplatně semlít , jenž vrchnost byla povinna jim dávat jako deputát. Mlynář byl smlouvou  také zavázán udržovat mlýn vlastním nákladem v dobrém stavu. (B.Indra)

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Mí předci

(Jaroslav Bajer, 13. 5. 2011 16:31)

Peter Pater a jeho potomci jsou mí předci. Škoda že nikde není uvedeno ödkud přesně Peter a Eva Paterovi přišli, v matrikách není o místě jejich původu zmíňka. POkud by přeci jen někdo o něčem věděl, prosím piště na bajda@centrum.cz. Díky

Re: Mí předci

(Zrnka písku, 13. 8. 2014 10:12)

Bohužel, ani v gruntovních knihách není o původu Petra Patera bližší zmínka. Info o mlynářském rodu Paterů je možno najít i zde http://mlynari.zrnkapisku.eu/pater/